Chuyên mục
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỂ LOẠI KHÁC Webserver

Làm thế nào để cài đặt Apache Tomcat 9 trên Ubuntu 18.04

Giới thiệu Apache Tomcat là một máy chủ web và thùng chứa servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai mã nguồn mở của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages, do Quỹ phần mềm Apache phát hành. Hướng dẫn này bao gồm cài đặt cơ […]