Chuyên mục
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sử dụng Email

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Office 360 bằng email tên miền giáo dục (@dtcc.edu.vn)

Bước 1. Truy cập vào link. https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/office Sau đó. Nhập địa chỉ Email trường (mail@dtcc.edu.vn). Ví dụ: loan@dtcc.edu.vn Bước 2. Xác nhận. Tôi là giáo viên Bước 3. Nhập thông tin vào ô trống theo yêu cầu Bước 4.  Vào Email@dtcc.edu.vn lấy mã xác nhận (ví dụ: đăng nhập loan@dtcc.edu.vn lấy mã xác nhận 124308) […]

Chuyên mục
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sử dụng Email

Hướng dẫn sử dụng google meet tổ chức họp (đào tạo) qua mạng

Google meet là gì: Google meet là hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp trong bộ G-suite của Google (hiện Trường Google hỗ trợ sử dụng miễn phí), do đó cán bộ và sinh viên Trường có thể sử dụng Google meet để tổ chức các buổi học/họp trực tuyến […]

Chuyên mục
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sử dụng Email

Dùng Gmail để gửi nhận thư từ các tài khoản email khác (Outlook, Yahoo, hộp thư khác…)

Với những bạn sở hữu nhiều tài khoản email khác nhau, chắc hẳn bạn đã từng ước phải chi mình có thể gửi nhận thư từ tất cả các tài khoản đó ở một nơi duy nhất. Nếu những tài khoản đó cùng thuộc một loại, ví dụ như cùng là Gmail, Outlook hay Yahoo thì […]

Chuyên mục
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sử dụng Email

Cách tạo email giáo dục và đang ký tài khoản zoom