Chuyên mục
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sử dụng Email

Hướng dẫn sử dụng google meet tổ chức họp (đào tạo) qua mạng

Google meet là gì: Google meet là hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp trong bộ G-suite của Google (hiện Trường Google hỗ trợ sử dụng miễn phí), do đó cán bộ và sinh viên Trường có thể sử dụng Google meet để tổ chức các buổi học/họp trực tuyến […]